Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

 
 
 
 
Έτσι, για την ομορφιά!
Που όταν είναι αληθινή
δεν τελειώνει ποτέ.
Που φωτίζει
ακόμα κι όταν είναι
ασπρόμαυρη.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για τους άνδρες της ζωής μας
με αξία