Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Εμπλοκή και όχι λύση η στρατιωτικοποίηση του προσφυγικού - Άρθρο


Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΑ) και του ΝΑΤΟ στην προσφυγική κρίση με απασχόλησε πάρα πολύ από τις πρώτες κιόλας ανακοινώσεις. Κυρίως για τη σημασία που έχει, καθώς οι δύο αυτές ενέργειες συνιστούν μία συνολική μετατόπιση από τον πολιτικό χαρακτήρα της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος στη στρατιωτική του διαχείριση και η μετατόπηση αυτή εκφράζεται σε δύο κρίσιμα μέτωπα, των χερσαίων συνόρων με κύρια εμπλοκή του ΥΠΕΑ και των θαλάσσιων συνόρων με κύρια εμπλοκή του ΝΑΤΟ. 

Ο στρατός επιχειρεί πλέον σε πρώτο ρόλο στο προσφυγικό. Τι δείχνει αυτή η μετατόπιση ενός καθαρά πολιτικού ζητήματος για την παρούσα διαχείριση του προσφυγικού και τι μπορεί να σημαίνει για την εξέλιξή του.