Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

το καλό ξανάρχεται καλύτερο


Κλέβω από τον Ν.Σ.

(που το έκλεψε από τα ποιήματα του Μπέκετ)


"αυτό το καλό

που τα μάτια δεν καλοείδαν

αυτό το καλό

που τα δάχτυλα άφησαν να φύγει

σφίξ' τα καλά

τα δάχτυλα τα μάτια

το καλό ξανάρχεται


καλύτερο"(μετ: Γιώργος Βίλλιος, εκδόσεις Ερατώ)