Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε για το πως διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο προσφυγικό, ποιες οι δυσκολίες αυτής και της επόμενης μέρας, πως διαπλέκονται οι διαφορετικοί ρόλοι (ατομικότητες, συλογικότητες, θεσμοί, κράτος) σε ένα τόσο σύνθετο θέμα.

Ευχαριστώ τον Δήμο Βέροιας και το Επιμελητήριο Ημαθίας για την πρόσκληση. - Τετάρτη 16.12.2015


Το ενδιαφέρον για το προσφυγικό και τις εξελίξεις του συνεχίζει να είναι μεγάλο. Πέρα όμως από αυτό, μέσα στη μεγάλη εικόνα και γύρω από το κεντρικό ζήτημα, έχει επίσης ενδιαφέρον και το πως η κάθε τοπική κοινωνία, οι φορείς, οι συλλογικότητες αντιλαμβάνονται το θέμα και αναπτύσσουν τη δράση τους γύρω από αυτό.

Άλλοι προτάσσουν την ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι καθημερινές, άλλοι επιζητούν την ανάλυση που δίνειβάθος και προοπτική, άλλοι αναπτύσσουν μία διάδραση με κεντρικό στοιχείο τη συλλογή ειδών, άλλοι επεκτείνονται στη δημιουργία (φτιάχνουν μικρά ταινιάκια, εκθέσεις φωτογραφίας, κτλ), άλλοι προστρέχουν στη συλλογική μνήμη με ανάλογες εκδηλώσεις. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις λένε πάρα πολλά για τον χαρακτήρα του "συλλογικού" και τον τρόπο που προσδιορίζει την έκφρασή του σε ένα κεντρικό και υψηλής πολιτικής θέμα. Μία παράλληλη ενδιαφέρουσα μελέτη.